Gratis aanmelden

Aanmelden

Verzoeken tot een uitkering uit hoofde van het Jacob Stinsfonds dienen schriftelijk, d.w.z uitsluitend per e-mail, gemotiveerd en goed onderbouwd te worden ingediend. Een begroting mag daarbij niet ontbreken. Het bestuur van het fonds en/of de adviescommissie neemt andersoortige verzoeken, bijvoorbeeld telefonisch of rechtstreeks aangesproken niet in behandeling.

Aangezien de uitkering uiterlijk op 1 mei van een jaar door het bestuur dient te worden vastgesteld, sluit de inschrijvingstermijn op 28 februari van een jaar. Het bestuur zal vervolgens in overleg met de adviescommissie beoordelen of de aanvraag past binnen het kader van de doelstelling en uiterlijk 1 mei van een jaar een beslissing nemen.

De aanvragers zullen per e-mail, van deze beslissing in kennis worden gesteld.

Mail uw aanmelding naar: