Gratis aanmelden

ANBI

Algemeen
Naam: Stichting Jacob Stins Fonds
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 815616259
Contactgegevens: info@jacobstinsfonds.nl

Alleen voor zaken buiten projecten en donaties:
Coen Tijbout,
Gouwsingel 13,
1566 XA Assendelft.
Tel. 0653231168.

Bestuurssamenstelling: Frank Mulder (voorzitter), Coen Tijbout (secretaris/penningmeester). Marlies Romeijnders (lid)

Raad van Advies: Peter Heere (voorzitter), René Jonkman (lid), Cees Stoffels (lid), Leonore Olde-Verburg (lid).

Beleidsplan: Blijvend zolang het rendement op het vermogen het toelaat, schenkingen te doen aan sociale, culturele, levensbeschouwelijke, wetenschappelijke of tot het nut beogende instellingen speciaal ter ondersteuning van op de Zaanstreek gerichte activiteiten.

Beloningsplan: De Stichting heeft geen personeel in dienst en ook de Stichting bestuurders en leden van de Raad van Advies ontvangen geen beloning voor hun activiteiten voor de Stichting.

Doelstelling: Een keer per jaar een of meerdere uitkeringen te verstrekken aan sociale, culturele, levensbeschouwelijke, wetenschappelijke of tot het nut beogende instellingen, speciaal ter ondersteuning van hun op de Zaanstreek gerichte activiteiten ter nagedachtenis aan de Heer Jacob Stins.

Het jaarlijks uit te keren bedrag is afhankelijk van het rendement op het vermogen.

 

Financieel
Download hier onze financiële verantwoording van 2021 t/m 2022.
Download hier onze financiële verantwoording van 2019 t/m 2021.
Download hier onze financiële verantwoording van 2018 t/m 2020.
Download hier onze financiële verantwoording van 2017 t/m 2019.