Gratis aanmelden

Projecten

Vanaf 2008 heeft het Jacob Stinsfonds donaties verstrekt aan de volgende organisaties.

2008

 • Schenking defibrillatoren aan Buurthuis de Exter Zaandam, Buurthuis de Doorbraak Zaandam, Fluxus Zaandam en Buurthuis de Kolk Zaandam

2009

 • Postume bijdrage ter uitgave van “Herinneringen aan Zaandam 1935-1960”aan de erven van Mw. M.Molenaar-Valk
 • Tuinmeubel cheque aan Hospice “De Schelp”
 • Bijdrage aan de uitgave “Geschiedenis van de Zaanstreek” aan het Platform Zaanse Geschiedschrijving.
 • Bijdrage aan de restauratie van de Zerken vloer van de Jisper Kerk.
 • Bijdrage voor het mogelijk maken van een inhaalslag van de basisregistratie van de Zaanse Oudheidkundige Verzameling van het Honig Breethuis.

2010

 • Bijdrage aan de documentaire over restauratie van “Mosterdmolen de Huisman” aan de Stichting Wendy Miller
 • Bijdrage aan de uitbreiding van de Heemtuin Zaandam, Stichting Natuur- en Milieueducatie Zaanstreek.
 • Bijdrage aan de uitgave “Geschiedenis van de Zaanstreek”, het Platform Zaanse Geschiedschrijving.

2011

 • Bijdrage aan de uitgave “Geschiedenis van de Zaanstreek”. Het Platform Zaanse Geschiedschrijving.
 • Bijdrage aan de uitgave t.g.v. het 50 jarig bestaan van de Zaanse Schans en het 100 jarig bestaan ven de Gemeente Zaandam. Stichting Uitgeverij Noord-Holland.
 • Bijdrage aan het leerproject “Makkelijk Lezen Plein”. School voor Speciaal Basisonderwijs “De Boei”
 • Bijdrage aan Kunsteiland Zaandam. Stichting Kunsteiland in de Voorzaan.
 • Bijdrage aan aanschaf Speel- en Leermiddelen. Vereniging de Peutersoos.

2012

 • Bijdrage aan de uitgave “Geschiedenis van de Zaanstreek”. Het Platform Zaanse Geschiedschrijving.
 • Bijdrage uitgave “Hout aan de Zaan”. Stichting Uitgeverij Noord-Holland.
 • Bijdrage aan Dagtocht Ouderen. Wijkbeheer Zaandam-Zuid.
 • Bijdrage aanschaf vloerbedekking en meubilair. Buurthuis “het Breedtweer”.
 • Bijdrage aan het “Bordenproject”. Historische Vereniging Koog-Zaandijk.
 • Bijdrage restauratie schilderij Maarten Donk. Stichting Behoud Roerend Cultureel Erfgoed.

2013

 • Bijdrage tot aanschaf van een Bugel. Zaandijks Fanfare Corps ZFC.
 • Bijdrage tot het houden van Concerten. Stichting Nieuwe Huys Concerten.
 • Bijdrage tot aanschaf van gereedschap. Stichting Amathysta.
 • Bijdrage tot aanschaf van gereedschap. Stichting Natuur en Milieu Educatie.
 • Bijdrage aan de tentoonstelling/project Positief Beeld. Stichting Zaans Erfgoed.
 • Bijdrage aan renovatiewerkzaamheden. Stichting Vogelopvang Zaanstreek.

2014

 • Bijdrage ter bevordering van de discussie over de taak van verzorgingshuizen. Babel voor “Babel bouwt Bruggen”
 • Bijdrage voor films ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog voor de bovenbouw en het voortgezet onderwijs. Monumenten Spreken
 • Bijdrage voor vervoer naar huisarts, ziekenhuis, familiebezoek. Stichting Vrijwilligerswerk Zaanstreek e.o..

2015

 • Bijdrage voor de organisatie van de Erfgoedmarkt 2015. Stichting Zaans Erfgoed
 • Bijdrage voor de uitvoering van de Matthaus Passion ter kennismaking met klassieke koormuziek, Christelijke Oratoriumvereniging Zaanstreek (COV).
 • Bijdrage voor de tentoonstelling ter bevordering van Kunst en Cultuur. Stichting Kunsteiland.
 • Bijdrage aan uitgifte boek over de geschiedenis van de Cacao en Chocoladefabriek Pette. Marijke Pette

2016

 • Bijdrage aan recitals om de Zaanstreek kennis te laten maken met klassieke muziek. Stichting Recital.
 • Bijdrage aan het herstel en vernieuwing geluidsinstallatie. Stichting ‘tRegthuijs Banne Westzaan.
 • Bijdrage aan de intocht van Sinterklaas. Commissie Sint Westzaan.
 • Bijdrage aan concertfestival Zaandijk. Piano Forte Festival Zaandijk
 • Bijdrage voor de uitgave van het boek Vernuftelingen en Kooplieden in een productief landschap. Uitgeverij/drukkerij Noord-Holland.

2017

 • Bijdrage aan de exploitatie. Het Zaans Natuur en Milieu Centrum
 • Bijdrage aan het educatieproject. Museum Honig BreetHuis

2018

 • Bijdrage organisatie klassieke lied-recitals in de Koger Vermaning. Stichting Recital.
 • Bijdrage ter aanschaffing van een Euphonium en een Bastuba. Muziekvereniging Excelsior
 • Bijdrage aan publicatie van het boek “Molenaars Kindermeel”
 • Bijdrage aan publicatie van het boek over Jan Kruijver

2019

 • Bijdrage ter adoptie van 16 “struikelstenen”. Werkgroep Struikelstenen Zaanstad
 • Bijdrage aan de uitgave van het boek over behangschilder Willem Uppink. Museum Honig Breet Huijs
 • Bijdrage aan organisatie van talentenjacht (muziek) voor de Zaanstreek. Stichting E.M.F. Zaanse Juweeltjes
 • Bijdrage aan Zaans literair Erfgoed ter organisatie van literaire salons. Stichting It Happened One Night- Durf te Lezen

2020

 • Bijdrage aan de uitgave van het boek ” Oorlogsbeelden. De Zaanstreek 1940-1945″.
 • Bijdrage aan de uitgave van het boek “Zaans Groen”
 • Bijdrage aan Stichting ’t Reghthuys Banne Westzaan ter instandhouding voormalig raadhuis Westzaan
 • Bijdrage aan de uitgave van het boek “Sinterklaas en het geheim van de Spaanse Schans”.
 • Bijdrage aan Muziekvereniging Excelsior Oostzaan ter aankoop drie saxofoons

2021

 • Bijdrage aan het Balina Verhalenfestival t.g.v. het 25-jarig bestaan van het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland
 • Bijdrage aan de Stichting Nieuwe Huys Concerten
 • Bijdrage aan de Peter Faber Stichting “Misdaadpreventie in de Dop”